CZEN

Všeobecné vyhlášení

Prezeraním internetovej stránky DESIGN DOMA.CZ súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby DESIGN DOMA.CZ. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. DESIGN DOMA.CZ zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

DESIGN DOMA.CZ si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve DESIGN DOMA.CZ alebo tretích strán zmluvne viazaných s DESIGN DOMA.CZ. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom DESIGN DOMA.CZ.

Všetky osobné údaje získava DESIGN DOMA.CZ od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získal a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ: RENATA PÁPAI