CZEN
Úvodní schůzka
Dispoziční řešení prostoru
Styl, atmosféra, barvy, materiály
Katalog zařizovacích předmětů
REALIZACE NÁVRHU
UKÁZKY VÝSTUPŮ

Realizační fáze je časově nejnáročnější z celého procesu proměny interiéru.

Vyžaduje vyhotovení různých detailních nákresů pro řemeslníky a následně konzultace s nimi, koordinace a kontrola probíhajících prací, navštěvování showroomů a zajišťování nákupů, řešení nastalých situací apod., a to vše se nedá předem odhadnout. Cena za tuto službu se stanovuje na základě skutečně odpracovaného času a řídí se hodinovou sazbou 500-600 Kč/hod.+ doprava.