CZEN
Úvodní schůzka
Dispoziční řešení prostoru
Styl, atmosféra, barvy, materiály
Katalog zařizovacích předmětů
REALIZACE NÁVRHU
UKÁZKY VÝSTUPŮ

V této fázi dochází k vypracování dispozičního řešení prostoru, který je základním kamenem pro budoucí vzhled místnosti. Je navrženo přesné uspořádání nábytku, jsou určeny zóny a jejich funkce, načrtnuto osvětlení. Proběhne diskuze na téma co od prostoru vyžadujete a očekáváte, jaké máte zvyky, zda něco původního musí být ponecháno v návrhu atd., bude vyžádáno zaměření prostoru. Následně bude vše důkladně promyšleno v návrhu, kde budou zohledněny ergonomická pravidla a Vaše požadavky. Výstupem této fáze je 1 propracované prostorové řešení Vaší místnosti s 1-2 podvariantami  pro porovnání možností.

Výstupy - půdorys, pohledy na stěny ve 2D, pohledy ve 3D.

Počet schůzek – 2 (jedna za účelem získání výše uvedených informací a druhá pro předložení výstupu a prezentace).

  

   

 

 

 

Doba zpracování – 2 týdny Cena – od 4.500 Kč

 


Poznámky pod čarou:

Zaměření daného prostoru je provedeno Vámi a údaje předány mně. Základní zaměření zvládnete i sami dle mých instrukcí. Pokud si přejete, dojedu na místo a zaměření provedu osobně.

Podotýkám, že v této fázi se ještě neřeší konkrétní druh nábytku, styl ani barevné a materiálové řešení či atmosféra. Dispoziční řešení se stává základem pro další rozvíjení Vašich představ a přání.

Cena za tuto službu je orientační. Týká se vypracování návrhu jedné místnosti,  záleží na velikosti projektu, zohledňuje se také dojezdová vzdálenost na místo zakázky v případě zaměření, konzultací atd. Vždy je vypracována cenová nabídka s popisem dodané služby.

Vždy předem víte, za co vše platíte a sami si určujete, do které fáze chcete dále vstoupit. Možná potřebujete pouze vyřešit prostor a tahle fáze Vám stačí, anebo se pojďte podívat dále...